avís legal

Document revisat el 15 / 06 / 2018

Objecte de l’Avís Legal

L’Avís Legal regula les condicions, l’accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts posats a disposició dels Usuaris.

Daniel Recio Pérez es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Daniel Recio Pérez i l’Usuari.

Responsable del web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

  • Denominació social: Afesport (Daniel Recio Pérez)
  • NIF / CIF: 52591896G
  • Domicili social: Passeig Pujades 3 Bloc A, 4o 3a
 08810 Sant Pere de Ribes
  • Activitat social: Gestió de l’esport i el lleure


Finalitat del web

L’objecte d’aquest portal és oferir un espai on pots conèixer la meva feina, gaudir dels meus continguts i accedir a els serveis que oferim:

En concret:

  • Gestionem activitats de l’àmbit escolar infantil i juvenil.
  • Gestionem activitats en l’àmbit del lleure.
  • Gestionemactivitats esportives.

Responsabilitat

El prestador no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. El prestador farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas el prestador serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

El prestador tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. El prestador no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint el prestador cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades personals, el prestador es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades obtingudes, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per ampliar informació, consulteu la política de privacitat d’aquesta web.

Propietat intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@afesport.es

Política d’enllaços

Aquesta web pot enllaçar a continguts d’altres blocs que consideri d’interès per al tema tractat.

Sempre s’enllaça amb llocs de confiança i que siguin respectuosos amb els teus drets com a usuari. No obstant això, no es pot respondre dels resultats que puguis obtenir amb motiu de l’accés a aquests llocs enllaçats.

També pot incloure enllaços d’afiliats de productes recomanats, que no suposaran un increment del seu cost.

Durada i modificació

Aquest avís legal pot ser modificat en qualsevol moment, atenent a l’evolució d’aquest web i els continguts que s’hi ofereixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.