política de privacitat

Document revisat el 15 / 06 / 2018

Aquest web compleix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (D’ara endavant, RGPD).

Responsable del web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

  • Denominació social: Afesport (Daniel Recio Pérez)
  • NIF / CIF: 52591896G
  • Domicili social: Passeig Pujades 3 Bloc A, 4o 3a
 08810 Sant Pere de Ribes

  • Activitat social: Gestió de l’esport i el lleure


Com s’obtenen les dades

Els Usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició en el lloc web.
  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  • Realitzar estudis estadístics.

Les dades que se sol·liciten a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a l’prestador, exonerant a aquest de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a Passeig Pujades 3 Bloc A, 4o 3a
 08810 Sant Pere de Ribes
, o al correu electrònic: info@afesport.es juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador. Si rep els esmentats correus electrònics és que ha donat la seva autorització prèvia, ja que el prestador no realitza pràctiques de SPAM.

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Encarregats de tractament

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, es comparteixen dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a xxxxxxx.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de xxxxxxxxx.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Hosting: Siteground

Plataforma web: Automattic Inc, amb domicili als EUA. Més informació a: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc). Automattic Inc tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Daniel Recio Pérez en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Modificació en la política de privacitat

El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.